Lala’s Acupunctuur

Heerlen Hoensbroek Brunssum!

DISCLAIMER

 

Op het gebruik van onze website( http://lalasacupunctuur.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie:
Lala’s acupunctuur en natuurgeneeswijze streeft ernaar op deze website altijd je juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Lala’s acupunctuur en natuurgeneeswijze niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie.

De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Lala’s acupunctuur en natuurgeneeswijze aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via de e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Lala’s acupunctuur en natuurgeneeswijze en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail:
Lala’s acupunctuur en natuurgeneeswijze garandeert niet dat aan haar gezonden e-mail (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Lala’s acupunctuur en natuurgeneeswijze te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan in uitzonderlijke gevallen hyperlinks bevatten naar websites van derden.

Lala’s acupunctuur en natuurgeneeswijze heeft geen invloed op websites van derden en is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid daarvan.
Lala’s acupunctuur en natuurgeneeswijze aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Lala’s acupunctuur en natuurgeneeswijze zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Lala’s acupunctuur en natuurgeneeswijze daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven