Lala’s Acupunctuur

Heerlen Hoensbroek Brunssum!

SKB Testen

Waarom dit onderzoek?

De SKB-test geeft een overzicht van hoe het lichaam functioneert. Zoals een APK bij een auto aan het licht kan brengen, waar er iets niet helemaal goed gaat, (“het profiel op uw banden is niet goed genoeg om veilig te rijden”), waar er verbeterpunten zijn,(“de remschijven zijn bij de volgende beurt aan vervanging toe”) en welke punten er goed zijn. Zo kan een SKB-test inzicht geven in waar uw lichaam niet optimaal functioneert en waar het juist goed gaat. Het goede aan de SKB-test is, dat deze niet alleen informatie geeft over waar het niet helemaal goed gaat, maar ook informeert over problemen die er mogelijk aan komen. Zoals bij de APK te zien is dat de remschijven aan het slijten zijn, maar u nog steeds zonder enig probleem goed kunt remmen, zo biedt de SKB-test de mogelijkheid om problemen aan te zien komen, voordat u er last van heeft.
Enkele voorbeelden:Het geeft uw behandelaar een duidelijk startpunt voor zijn behandeling. Het is namelijk belangrijk om de oorzaak van de verstoringen in kaart te brengen en de verbanden tussen de verschillende stofwisselingsprocessen inzichtelijk te maken. Het creëert een totaalbeeld van uw lichamelijke functioneren op orgaanniveau en op intracellulair niveau. Meerdere keren meten geeft een efficiëntere behandelmogelijkheid. De test geeft inzicht in het effect van de behandeling (indien u eerder deze test heeft gedaan) en laat zien waarnaar toe de aandacht verschuift.

Hoe gaat de test in zijn werk?
Met een soort speld wordt een gaatje in uw vingertop geprikt.(Zo’n vingerprik heeft u misschien weleens gezien bij iemand met suikerziekte.) De druppel die verschijnt wordt op een bepaalde manier overgebracht op een glasplaatje (dit is een objectglaasje voor onder de microscoop).De volgende druppel die opwelt op uw vingertop wordt op een tweede glasplaatje aangebracht en op een andere manier over het glasplaatje verdeeld.De beide manieren waarop het bloed wordt overgebracht op de glasplaatjes zijn essentieel voor een correcte uitvoering en beoordeling van de test. Hierna wordt het bloed op de glasplaatjes aan de lucht gedroogd en door uw arts/therapeut verpakt om verzonden te kunnen worden.De envelop moet vervolgens zo spoedig mogelijk op de post naar het laboratorium voor analyse (uiterlijk dezelfde dag voor 17.00 uur). Meestal zal uw arts/therapeut de envelop aan u meegeven om op de post te doen.

Wat betekent de afkorting SKB?
Sedimentatie = bezinking
Kombi = combinatie van 2 testen
Bloedtest = bepaald in bloed.
Het is de combinatie van twee losse testen, te weten:

ROTS 

De ROTS-test is gebaseerd op de structuur van het gedroogde bloed.
Die structuur wordt gevormd door de inwerking van vrije radicalen en geeft informatie over de werkingscapaciteit van een aantal belangrijke enzymen in het lichaam.

SKL
De SKL-test berust op de vorm en structuur van de rode bloedcellen, in interactie met hun directe omgeving zoals ander cellen in het bloed. Dit geeft onder andere informatie over ontstekingen en ontgiftingscapaciteit via bijv. lever en nieren.Deze onderzoeken staan los van elkaar.
Het combineren van deze twee verschillende onderzoeken verhoogt de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de uitslag.

Afkortingen:
ROTS = Reactieve Oxidatieve Toxische Substanties-Test
SKL = de dr. Sklenar test; de naam van de test is ontleend aan de eerste drie letters van zijn achternaam.

Wat wordt er getest?
Het droge bloed op de glasplaatjes wordt in het laboratorium onder een microscoop gelegd en beoordeeld.
De informatie die op deze manier zichtbaar wordt, geeft algemene informatie over: het functioneren van de organen (zoals lever, darmen, longen etc.), over de stofwisseling (van bijv. de hormonen), over belastingen (zoals zware metalen belasting) en tekorten (zoals beschikbaarheid of opname van mineralen).
Wat is het voordeel van droog-bloedtesten in plaats van vloeibaar bloed in een buisje zoals bij de huisarts?    Deze test biedt meerdere voordelen. Hieronder kunt u de belangrijkste voordelen lezen:

1.Intracellulair
Deze test geeft inzicht in de stofwisseling die in de cel plaatsvindt. Deze test geeft inzicht of de stofwisseling in de cel voldoende functioneert en waar de stofwisseling verstoord is.

2.Prefentief
Het geeft niet alleen informatie over de huidige gezondheidstoestand, maar geeft ook inzicht in de hoofdoorzaak van enkele verstoringen die er mogelijk aan zitten te komen en welke later pas tot uiting komen. Voordat u klachten ervaart, kan door deze test al aan het licht komen, in welke mate er verstoringen zijn in uw stofwisselingsprocessen.

3. Mate van de verstoring
Met deze test wordt niet alleen inzichtelijk gemaakt dat er ergens in de stofwisseling iets niet goed loopt, maar ook de mate van de verstoring wordt duidelijk. Is er sprake van een beginstadium van een verstoring, of is er een milde of grote verstoring van lichaamsfuncties?

4. Holistisch
Het geeft een totaal lichaamsbeeld. Een huisarts laat bijvoorbeeld alleen de schildklier bepalen of vinkt een aantal testen aan op het laboratoriumformulier; hiermee maakt hij een klein deel van het functioneren van het lichaam zichtbaar. De SKB-test is geen gedeeltelijke selectie van lichaamsprocessen maar geeft een overzicht van het totale functioneren van het lichaam.

5. Voortgang in beeld
De test geeft een beeld van de voortgang en het effect van de behandeling. Zodra de eerste SKB-test is gedaan, heeft uw arts/therapeut een beeld hoe het ervoor staat. Zodra u een paar maanden later opnieuw de test laat uitvoeren, wordt er zichtbaar wat het resultaat van de behandeling is. Om een efficiënte behandeling te ontvangen, is het raadzaam om herhaaldelijk een SKB-test te laten uitvoeren.