Lala’s Acupunctuur

Heerlen Hoensbroek Brunssum!

Klinische psychologie

 

De klinische psychologie is een wetenschappelijke discipline die zich in zijn toepassing richt op het gezonde psychologische functioneren, ervaring en gedrag, als ook op het psychologische functioneren dat in vraag wordt gesteld, in gevaar is of verstoord is.


Gebruikmakend van de kennis (wetenschappelijk en klinisch-theoretisch) en kunde (methoden en technieken) die voortvloeit uit deze studie, richt de klinische psychologie zich in de praktijk op de psychologische en relationele processen van de betrokken personen als ook op hun context.

Zij heeft als doel deze processen en context te analyseren en/of te ondersteunen en/of te verbeteren en het hieraan gerelateerde gedrag (of gedragsmogelijkheden) in gunstige zin te wijzigen of te veranderen.