Lala’s Acupunctuur

Heerlen Hoensbroek Brunssum!

Hypnotherapie

 

Wat is Hypnose?
Iedereen kent, waarschijnlijk zonder het zich te beseffen, uit eigen ervaring trance. Bijvoorbeeld zó opgaan in een boek of film dat je iemand niet hoort binnen komen. Of dagdromen, waardoor je zó in de innerlijke wereld bezig bent, dat het besef van de omgeving waarin je bent even vervaagt.
Een dergelijke ervaring wordt een alledaagse of spontane trance genoemd.
 
Bij hypnose in therapeutische zin wordt met trance gewerkt, die bewust opgewekt wordt. Trance is een toestand van geconcentreerde aandacht, waarbij het kritisch denken meer naar de achtergrond wordt geplaatst en de gevoeligheid voor suggesties is toegenomen.
Er kan in trance gemakkelijk contact worden gemaakt met het onbewuste. 
 
Wat is hypnotherapie?
Hypnotherapie is een van de oudste technieken, die toegepast wordt in de psychotherapie. Hierbij wordt door de hypnotherapeut gebruik gemaakt van trance, hetgeen een vorm is van geconcentreerde aandacht. Hypnotherapie is een verbale therapie, waarbij de trance gebruikt wordt om aan de gestelde doelen te werken. 
Daarnaast werkt een hypnotherapeut met verschillende therapeutische methoden en/of technieken zoals regressie, reïncarnatie, NLP, EMDR, RET,  imaginatie, autogene training, zelfhypnose, etc.

Het effect van andere vormen van therapie kan vaak worden versterkt wanneer dit wordt gecombineerd met hypnotherapie. Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande therapeutische techniek als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere geneeskunde. 

Onder deskundige begeleiding krijgt u meer inzicht in en controle over onbewuste reacties. Daardoor kunnen waardevolle vermogens in het systeem van de geest en het lichaam beter worden aangesproken. Denk bijvoorbeeld aan het goed omgaan met emoties, en het benutten van lichamelijke en geestelijke capaciteiten.

Wanneer de cliënt goed gemotiveerd is en zich inzet voor verandering, worden vaak al op korte termijn positieve resultaten bereikt. Dit is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld en vanuit welke achtergrond de problematiek is ontstaan.